Tư duy nghề nghiệp

TƯ DUY NGHỀ NGHIỆP: HacoFarm là công ty toàn cầu chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm nông nghiệp bền vững, công nghiệp sinh học, giải pháp tài chính cho nông nghiệp, năng lượng và chăm sóc sức khỏe & làm đẹp. Chúng tôi luôn đồng hành cùng nông dân, khách hàng, chính phủ và cộng đồng, góp phần giúp người dân phát triển thịnh vượng bằng sự thấu hiểu sâu sắc bởi bề dày kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà HacoFarm tham gia kinh doanh

SỨ MỆNH: Nâng tầm nông nghiệp nâng tầm cuộc sống

TẦM NHÌN: Thúc đẩy và chuẩn hóa giá trị tài nguyên nông nghiệp ứng dụng toàn diện vào cuộc sống