Văn hóa - Hoạt động

Đối với HacoFarm, các nhân sự là yếu tố cốt lõi để hình thành tương lai của Công ty.

Với 5 giá trị cốt lõi:  Tử Tế - Trao Quyền – Cam Kết – Bền Vững – Thịnh Vượng Chung

Công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân sự lấy sự Tử Tế làm tôn chỉ sống và làm việc, có cả đức và tài, được Trao Quyền quyết định sự phát triển của HacoFarm cũng như tương lai của chính mọi người. Từ sự thấu hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà HacoFarm tham gia, chúng tôi Cam Kết với đối tác, khách hàng một phương thức phát triển Bền Vững. Tất cả vì mục đích đem lại sự Thịnh Vượng Chung cho toàn xã hội, cộng đồng và môi trường – nơi mà HacoFarm hiện hiện làm việc