Chiến lược nhân sự

Đối với HacoFarm, các nhân sự là yếu tố cốt lõi để hình thành tương lai của Công ty.

Với 5 giá trị cốt lõi:  Tử Tế - Trao Quyền – Cam Kết – Bền Vững – Thịnh Vượng Chung

Công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân sự lấy sự Tử Tế làm tôn chỉ sống và làm việc, có cả đức và tài, được Trao Quyền quyết định sự phát triển của HacoFarm cũng như tương lai của chính mọi người. Từ sự thấu hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà HacoFarm tham gia, chúng tôi Cam Kết với đối tác, khách hàng một phương thức phát triển Bền Vững. Tất cả vì mục đích đem lại sự Thịnh Vượng Chung cho toàn xã hội, cộng đồng và môi trường – nơi mà HacoFarm hiện hiện làm việc

Mục tiêu tuyển dụng của HacoFarm là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên có mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện – nơi mỗi cá nhân được trao cơ hội và phát huy tối đa khả năng sáng tạo và kiến thức chuyên môn

Các CBNV của HacoFarm luôn có sự chủ động quyết liệt và sáng tạo trong công việc dưới sự dẫn dắt của đội ngũ Lãnh đạo nhạy bén, có khả năng quản trị doanh nghiệp linh hoạt, bài bản, tạo nên sự uy tín của HacoFarm trên thị trường. Dưới sự dẫn dắt đó, con người HacoFarm luôn mang trong mình dòng máu của công ty, đậm nét văn hóa cũng như bản sắc riêng. Văn hóa ấy đậm tính nhân văn và hào sảng, được xây dựng và vun đắp bởi sự tử tế của toàn bộ tập thể CBNV của HacoFarm

Công ty đặc biệt chú trọng tới công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thông qua các chính sách đào tạo, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho toàn thể CBNV. Vì mục đích, mỗi một nhân tố của HacoFarm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chức vụ nào cũng là một nhân hiệu của công ty, mang tiếng nói của công ty, đại diện cho công ty.

Trải qua chặng đường phát triển, chính CBNV của HacoFarm đã kiến tạo lên một HacoFarm như ngày hôm nay. HacoFarm là gia đình cũng là tương lai của tất cả mọi người!