Sơ lược

HacoFarm
Hi-Tech Agriculture

TƯ DUY NGHỀ NGHIỆP: HacoFarm là công ty toàn cầu chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm nông nghiệp bền vững, công nghiệp sinh học, giải pháp tài chính cho nông nghiệp, năng lượng và chăm sóc sức khỏe & làm đẹp. Chúng tôi luôn đồng hành cùng nông dân, khách hàng, chính phủ và cộng đồng, góp phần giúp người dân phát triển thịnh vượng bằng sự thấu hiểu sâu sắc bởi bề dày kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà HacoFarm tham gia kinh doanh

SỨ MỆNH: Nâng tầm nông nghiệp nâng tầm cuộc sống

TẦM NHÌN: Thúc đẩy và chuẩn hóa giá trị tài nguyên nông nghiệp ứng dụng toàn diện vào cuộc sống

 

10+ Năm Kinh nghiệm làm việc

Thông tin chi tiết

Improving Agriculture Improve Lives - Nâng tầm nông nghiệp nâng tầm cuộc sống

Cam kết phát triển bền vững

Thay đổi hệ thống cung cứng nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người nông dân. Ngành nông nghiệp hiện này ngày càng được chú trọng với sự bổ trợ của các ngành khác như công nghệ, công nghiệp và năng lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đối khí hậu, có nghĩa là các loại cây trồng phù hợp phải được trồng ở những nơi cho năng suất cao nhất và thực phẩm phải được chuyển từ những nơi dư thừa đến những nơi còn thiếu thốn. Việc đầu tư vào đổi mới sáng tạo và các chương trình huấn luyện sẽ cung cấp cho người nông dân các công cụ họ cần để tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu về lương thực trong tương lai...

Xem thêm
Cam kết phát triển bền vững
0
Năm kinh nghiệm
0
Lĩnh vực hoạt động
0
Giải thưởng
Một vài

điều thú vị về công ty

HacoFarm là công ty của Việt Nam chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm nông nghiệp bền vững, công nghiệp sinh học, giải pháp tài chính cho nông nghiệp, năng lượng và chăm sóc sức khỏe & làm đẹp cho những cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới.

Ứng dụng công nghệ sinh học phát triển sản phẩm từ cây dầu và cây có dầu
Kỹ thuật công nghệ sản xuất lúa LLL của Thái Lan
Ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp tại Viêt Nam cần cách tiếp cận mới
Chính phủ Việt Nam công bố chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Mức độ ủng hộ của người tiêu dùng đối với người nông dân tăng vọt trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Văn hóa doanh nghiệp

Đối với HacoFarm, các nhân sự là yếu tố cốt lõi để hình thành tương lai của Công ty.

Với 5 giá trị cốt lõi:  Tử Tế - Trao Quyền – Cam Kết – Bền Vững – Thịnh Vượng Chung

Công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân sự lấy sự Tử Tế làm tôn chỉ sống và làm việc, có cả đức và tài, được Trao Quyền quyết định sự phát triển của HacoFarm cũng như tương lai của chính mọi người. Từ sự thấu hiểu sâu sắc và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà HacoFarm tham gia, chúng tôi Cam Kết với đối tác, khách hàng một phương thức phát triển Bền Vững. Tất cả vì mục đích đem lại sự Thịnh Vượng Chung cho toàn xã hội, cộng đồng và môi trường – nơi mà HacoFarm hiện hiện làm việc

HacoFarm - Hi-Tech Agriculture
Improving Agriculture Improve Lives
Kindness - Empowering - Commitment - Sustainability - Shared Prosperity