Nâng cao giá trị tài nguyên nông nghiệp

Thay đổi hệ thống cung cứng nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người nông dân. Ngành nông nghiệp hiện này ngày càng được chú trọng với sự bổ trợ của các ngành khác như công nghệ, công nghiệp và năng lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đối khí hậu, có nghĩa là các loại cây trồng phù hợp phải được trồng ở những nơi cho năng suất cao nhất và thực phẩm phải được chuyển từ những nơi dư thừa đến những nơi còn thiếu thốn. Việc đầu tư vào đổi mới sáng tạo và các chương trình huấn luyện sẽ cung cấp cho người nông dân các công cụ họ cần để tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu về lương thực trong tương lai. Chúng tôi hiểu rằng những người nông dân trên thế giới cũng chính là những người làm kinh doanh kiên cường. Chúng tôi luôn hỗ trợ người nông dân thuộc mọi quy mô sản xuất để họ thích ứng với các điều kiện nuôi trồng đang thay đổi, nhu cầu của người tiêu dùng và nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng.

Về an ninh lương thực và dinh dưỡng

  1. Hiểu biết sâu sắc về thị trường – Người nông dân cần các thị trường đáng tin cậy cho mùa màng của họ, cần nơi bảo quản nông sản hợp lý, khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, giá cả minh bạch và khả năng quản lý rủi ro. Chúng tôi hiểu rõ những yếu tố nào giúp cho cây trồng có giá trị thương mại và chúng tôi vận dụng những hiểu biết sâu sắc đó về thị trường để cộng tác hiệu quả với nông dân, chính phủ, các nhóm hoạt động xã hội và các đối tác khác để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cũng như phát triển các giải pháp dài hạn giúp cho người nông dân phát triển thịnh vượng.
  2. Giao thoa địa lý nông nghiệp – Trong tương lai, sản phẩm nông nghiệp sẽ được trồng trọt/ sản xuất ngày càng xa các khu vực tiêu thụ vì dân số đang tăng lên nhanh chóng tại các vùng đô thị và tại những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Các thị trường chức năng và giao dịch mở là cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực dài hạn. Chúng tôi cải thiện khả năng tiếp cận lương thực nhờ vào lợi thế mạng lưới hậu cần rộng khắp của HacoFarm trên toàn cầu, kinh nghiệm chuyên môn về chuỗi cung ứng và kiến thức về thị trường để vận chuyển lương thực từ những vùng dư thừa đến những vùng thiếu thốn.

Về đổi mới hệ thống thực phẩm

 Mỗi ngày HacoFarm đều tập trung làm việc với niềm tin rằng mọi người trên khắp thế giới được tiếp cận các sản phẩm tự nhiên an toàn và giá cả hợp lý. Chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp được phát triển dựa trên cơ sở tiến bộ khoa học và tính đến các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận cũng như sự lựa chọn thực phẩm của người dân. Chúng tôi cung cấp các giải pháp về nguyên liệu để nâng cao những lợi ích về mặt sức khỏe trong sản phẩm và giúp khách hàng kiểm soát hiệu quả trong một hệ thống hàng hóa phức tạp hiện nay, từ nơi sản xuất đến gia đình của mỗi người:

Về cuộc sống của nông dân

Chúng tôi cộng tác với nông dân và giúp họ cải thiện sinh kế bằng cách nâng cao năng suất và thu nhập, khuyến khích các phương pháp canh tác nông nghiệp bền vững hơn cho tương lai, đồng thời đầu tư để củng cố các cộng đồng nông nghiệp:

  1. Tập huấn cho nông dân – Chúng tôi đã tập huấn cho nông dân về các phương pháp nuôi trồng bền vững để họ có thể nâng cao năng suất và lợi nhuận. Chúng tôi giúp nông dân phát triển cây trồng và chăn nuôi gia súc theo những phương thức có trách nhiệm nhất với môi trường, đồng thời nâng cao năng suất nuôi trồng và bảo tồn tài nguyên. Sản xuất được nhiều hơn với ít tài nguyên hơn – tăng năng suất trên cùng một diện tích đất theo thời gian – là điều rất quan trọng để đạt được mục tiêu an ninh lương thực. Chúng tôi đã thiết lập các lớp học ngay tại đồng ruộng cho người nông dân để dạy các phương pháp nông nghiệp tốt nhất cho hàng trăm nghìn hộ nông dân nuôi trồng quy mô nhỏ, giúp họ tiếp cận những yếu tố đầu vào như hạt giống và phân bón, đồng thời hỗ trợ họ lập nên các tổ chức tập thể để tạo dựng năng lực tập thể cũng như củng cố cộng đồng của họ.
  2. Công nghệ cao – Công nghệ cao giúp người nông dân tăng hiệu quả trồng trọt, áp dụng các yếu tố đầu vào của cây trồng một cách chính xác hơn và điều chỉnh cho phù hợp với khí hậu nóng hơn, khô hơn. Bằng cách sử dụng các công cụ này, người nông dân tăng được năng suất và đạt được lợi nhuận tối đa, trong khi bảo vệ được chất lượng nước và sự màu mỡ của đất, giảm chất thải và giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc chuyển giao công nghệ này cho những người nông dân nuôi trồng quy mô nhỏ là cần thiết để họ có thể đóng góp nhiều hơn cho ngành thực phẩm an toàn, bền vững hơn trong tương lai.
  3. Định giá và quản lý rủi ro – Chúng tôi ủng hộ việc định giá minh bạch, theo thị trường ở tất cả các chuỗi cung ứng để người nông dân có cơ sở dự đoán giá và có thể đảm bảo họ đang tiếp cận được mức giá trên thị trường cho các loại cây họ trồng và thu hoạch cũng như cho vật nuôi của họ. Chúng tôi cũng làm việc với nông dân để giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro – chẳng hạn như các biến động của thị trường, tình trạng thời tiết khắc nghiệt phá hủy mùa màng, vụ mùa bội thu hoặc tình trạng ứ đọng nông sản trong kho bãi khiến giá giảm – nhờ đó giúp ứng phó được với những biến động giữa các mùa vụ.
  4. Củng cố các cộng đồng nông nghiệp – Chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền cho các cộng đồng để giúp họ trở nên linh hoạt hơn. Các khoản đầu tư và hành động của chúng tôi tập trung vào việc cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, giáo dục và bình đẳng giới. HacoFarm luôn đồng hành cùng các chương trình và các tổ chức hành động nhằm cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe của những người sống tại các cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc.