Trách nhiệm với khí hậu môi trường

Chúng tôi bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm tác động đến môi trường, giúp người nông dân thích ứng với khí hậu biến đổi và tích cực hành động để bảo tồn nguồn nước, cải thiện chất lượng nước cũng như tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch.

Bảo vệ đất

HacoFarm khuyến khích và ủng hộ việc sử dụng đất đai hợp lý, canh tác nông nghiệp bền vững để bảo vệ môi trường. Chúng tôi cam kết bằng tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường sẽ hành động để để giảm thiểu phá rừng phục vụ phát triển canh tác nông nghiệp cũng như nhận thức rõ rằng rừng và các hoạt động nuôi trồng đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn thực phẩm an toàn và bền vững hơn trong tương lai.

Biến đổi khí hậu

Chúng tôi khuyến khích các biện pháp giúp nền nông nghiệp thích ứng với khí hậu biến đổi, đồng thời tìm kiếm những phương thức giúp giảm nhẹ tác động của nông nghiệp đến môi trường. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu mới cho năm 2030 cho công ty nhằm giảm cường độ của khí hậu nhà kính

Chúng tôi khuyến khích các biện pháp giúp nền nông nghiệp thích ứng với khí hậu biến đổi, đồng thời tìm kiếm những phương thức giúp giảm nhẹ tác động của nông nghiệp đến môi trường. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu mới cho năm 2030 cho công ty nhằm giảm cường độ của khí hậu nhà kính, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như một phần quan trọng trong danh mục hoạt động của công ty. Ngoài ra, HacoFarm đang nỗ lực giảm lượng phát thải khí trên các chuỗi cung ứng và nâng cao nhận thức về nguy cơ mà biến đổi khí hậu gây ra cho ngành nông nghiệp, tới sinh kế của nông dân và an ninh lương thực trong những năm về sau.

  • Khí thải tại chuỗi cung ứng – Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của quá trình lập bản đồ phát thải tại chuỗi cung ứng và đây là bước tiếp theo cần thiết để có thể hành động giúp giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) từ nơi sản xuất đến bàn ăn.
  • Giúp nông dân thích ứng – Chúng tôi cộng tác với người nông dân để giúp họ thích ứng với các điều kiện nuôi trồng trong thời tiết nóng hơn, khô hơn, đồng thời ủng hộ tiếp tục đầu tư vào khoa học sinh học, nông học và đưa ra các phương pháp canh tác tốt nhất trong sản xuất nông nghiệp bền vững để giúp giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.

Bảo vệ tài nguyên nước

Tại HacoFarm, chúng tôi đang từng bước thực hiện việc quản lý các tài nguyên nước một cách hiệu quả bằng cách bảo tồn nguồn nước, cải thiện chất lượng nước và đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch tại các cộng đồng mà chúng tôi hoạt động.

  • Bảo tồn nguồn nước – HacoFarm đang nỗ lực hành động trên các chuỗi cung ứng và tại chính các cơ sở của chúng tôi để bảo tồn cũng như cải thiện chất lượng nước. Chúng tôi giảm thiểu việc sử dụng nước, đặc biệt là ở các vùng khan hiếm và có nhu cầu sử dụng nước cao, đồng thời cải thiện chất lượng nước ở các vùng bị ảnh hưởng bởi canh tác nông nghiệp. Công ty tiến hành các đợt đánh giá tại địa phương và lập bản đồ các loại cây trồng cũng như chuỗi cung ứng để xác định những rủi ro dài hạn để từ đó có những hành động phù hợp. Ngoài ra còn nỗ lực cải thiện hiệu quả sử dụng nước ngọt tại các cơ sở của mình.
  • Cải thiện chất lượng nước thông qua tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững – Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện chất lượng nước tại các vùng bị ảnh hưởng bởi sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi làm việc với nông dân để tối ưu hóa việc sử dụng phân bón và các yếu tố đầu vào khác nhằm tăng tối đa sản lượng, giảm thất thoát và bảo vệ các khu vực lưu vực sông.
  • Tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch – Chúng tôi hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch ở các cộng đồng mà chúng tôi sinh sống và làm việc. Ở các khu vực mà chúng tôi có đặt nhà máy tại các vị trí xa xôi hoặc nhạy cảm, chúng tôi lắp đặt các hệ thống công nghệ xử lý nước thải để bảo vệ nguồn nước tại địa phương.